Förskolesummit

Förskolesummit är en återkommande konferens som arrangeras av Stockholm stad i samarbete med Stockholms universitet.

Kompetensutveckling inom förskola erbjuds till medarbetare och chefer löpande. Förskolesummit ska möjliggöra meningsskapande möten mellan forskare och praktiker som verkar för förskolans uppdrag och utveckling och bidra till verksamhetsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och på så sätt bidrar till att barn, föräldrar och medborgare erbjuds en likvärdig förskoleverksamhet av hög kvalitet.

Konferensen vänder sig till personal, lednings-och chefsfunktioner inom kommunal och fristående förskola samt berörda beslutsfattare och forskare.

Förskolesummit har arrangerats 2015, 2017 och 2019 och ni kan ta del av inspelade programpunkter, föreläsningar och artiklar under menyvalet Tidigare summits

 

Arrangeras av Stockholms stad i samarbete med Stockholms universitet

 Filmer från 2019


UR Samtiden - Förskolesummit 2019. Till filmen

Förskolesummit 2019 - Hillevi Lenz TaguchiFörskolesummit 2019 - Karin AlnervikFörskolesummit 2019 - Mie JosefssonFörskolesummit 2019 - Teresa Elkin PostilaFörskolesummit 2019 - Carina Hjelmér

 
Senaste nytt:
Anmäl dig här

#förskolesummit
forskolesummit@stockholm.se

I samarbete med

Top